ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 2019-20

By 16th Ιούνιος 2020 Για Γονείς

ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΗΣ Α΄& Β΄ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ