Σχολική Σύμπραξη ERASMUS+

By 17 Νοεμβρίου 2014 1 Νοεμβρίου, 2019 Erasmus+ 2014-17
Youropeans

Σχολική Σύμπραξη ERASMUS+

Το σχολείο μας ανοίγει τις πόρτες του στην Ευρώπη!

Το σχολείο μας εγκρίθηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ERASMUS+, «Σχολικές Συμπράξεις».

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής ζωής μέσω ανταλλαγής καινοτόμων πρακτικών, την προώθηση εκμάθησης ξένων γλωσσών και την ανάπτυξη μιας διαπολιτισμικής συνείδησης  όλων των εμπλεκομένων μερών του.

Οι σχολικές συμπράξεις  ERASMUS+ υλοποιούνται από σχολεία της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, τα οποία συνεργάζονται για την εκπόνηση ενός σχεδίου κοινού ενδιαφέροντος. Το σχολείο μας θα συνεργαστεί με άλλα 9 σχολεία από τις εξής χώρες:

Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία, Πολωνία, Βέλγιο, Κύπρο, Τουρκία και Βουλγαρία.

Ο τίτλος του προγράμματός μας είναι  “YOUropeans on the move: Migrants between integration and tradition”.

Erasmus

Για τις τρεις λοιπόν επόμενες σχολικές χρονιές μαθητές του 9ου Γυμνασίου Ηρακλείου μαζί με μαθητές από τις προαναφερθείσες χώρες θα εργαστούν πάνω στο θέμα «Μετανάστευση». Θα υλοποιήσουν από κοινού εκπαιδευτικές δραστηριότητες, θα ανταλλάξουν επισκέψεις, εμπειρίες και ιδέες. Θα γνωρίσουν την κουλτούρα άλλων λαών, θα κατανοήσουν τη διαφορετικότητά τους , την οποία θα μάθουν να αποδέχονται και να σέβονται. Θα κατανοήσουν και θα εκτιμήσουν αξίες όπως Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία, Πολυπολιτισμικότητα, έτσι ώστε να μάθουν να αντιμετωπίζουν άτομα με διαφορετικό κοινωνικό οικονομικό και πολιτισμικό υπόβαθρο με σεβασμό και κατανόηση.

Επίσης οι συμμετέχοντες μαθητές σε ευρύτερο επίπεδο θα έχουν την ευκαιρία αποκόμισης όχι μόνο προσωπικών αλλά και εκπαιδευτικών εμπειριών, συνειδητοποίησης της συμμετοχής τους στην έννοια της Ευρωπαϊκής ταυτότητας και εξοικείωσή τους μ? αυτήν, καλλιέργειας της ικανότητας αυτοδιαμόρφωσής τους και προσαρμογής στις μεταβολές του κάθε κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Θα προωθήσουν τη γνώση της ξένης γλώσσας τους, θα τους δοθεί η δυνατότητα προσωπικής εξέλιξης και ωρίμανσης μέσω των νέων εμπειριών και τέλος η πολύ σημαντική δυνατότητα σύγκρισης και αξιολόγησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης μεταξύ της χώρας προέλευσης (Ελλάδα) και της χώρας υποδοχής!

Του χρόνου οι μαθητές του 9ου γυμνασίου θα είναι αυτοί που θα υποδεχθούν και θα φιλοξενήσουν τους μαθητές και τους καθηγητές των υπόλοιπων χωρών. Φυσικά οι μαθητές είναι ενθουσιασμένοι και περιμένουν με χαρά την στιγμή αυτή.