Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας -Τρίτη-13-6-2017

By 21st Οκτώβριος 2019 Για Μαθητές

Για τους μαθητές που παραπέμπονται λόγω βαθμολογίας, θα πραγματοποιηθεί από 13-6-17 έως 16-6-17 ενισχυτική διδασκαλία στο χώρο του σχολείου.

Οι μαθητές θα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας στο μάθημα ή στα μαθήματα που έχουν παραπεμφθεί.

Για το πρόγραμμα μόνο της Τρίτης 13-6-2017  Πατήστε εδώ……