Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας_2018

By 13th Μάι 2015 21 Οκτωβρίου, 2019 Για Μαθητές

Για τους μαθητές που παραπέμπονται λόγω βαθμολογίας, θα πραγματοποιηθεί από 13-6-18 έως και 20-6-18 ενισχυτική διδασκαλία μαθημάτων, στο χώρο του σχολείου.

Οι μαθητές θα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας στο μάθημα ή στα μαθήματα που έχουν παραπεμφθεί.

Για το πρόγραμμα   Πατήστε εδώ……