ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

By 24 Φεβρουαρίου 2021 15 Σεπτεμβρίου, 2022 Το Σχολείο μας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Σχολικό Έτος 2022 – 23

Για να λειτουργήσει σωστά η σχολική μας κοινότητα, έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα σε κλίμα σεβασμού της προσωπικότητας του άλλου, κατανόησης και αγάπης, είναι απαραίτητο ο καθένας μας να ξέρει τις υποχρεώσεις του αλλά και τα δικαιώματά του και να υπάρχει ένα πλαίσιο συμπεριφοράς αποδεκτό από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας: καθηγητές και μαθητές.

Με τον κανονισμό που συντάξαμε, πιστεύουμε ότι οι σχέσεις μας θα είναι πιο ξεκάθαρες και οι στόχοι μας θα πραγματοποιούνται με λιγότερες εντάσεις. Θα είναι το όπλο μας για να εξασφαλίσουμε στο σχολείο κλίμα μάθησης, δημιουργικής διάθεσης, χαράς, ελευθερίας και τάξης, έτσι ώστε να ζούμε αρμονικά και να πραγματοποιούμε τους στόχους μας. Συνυπεύθυνοι είμαστε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, μαθητές και καθηγητές.

Κατά το τρέχον σχολικό έτος,  ο κανονισμός του σχολείου λειτουργεί σε συνδυασμό με τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 που αφορούν τις σχολικές μονάδες και σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 1ο: Πρωινή συγκέντρωση

 • Η ημέρα αρχίζει με πρωινή προσευχή στο προαύλιο για μαθητές και καθηγητές πριν την έναρξη της πρώτης ώρας.
 • Η είσοδος στη σχολική αίθουσα γίνεται μόλις χτυπήσει το κουδούνι λήξης του διαλείμματος.
 • Μαθητές και καθηγητές προσέρχονται έγκαιρα στο χώρο του σχολείου αλλά και στις τάξεις.
 • Οι μαθητές που μεταφέρονται με το λεωφορείο δεν πρέπει να καθυστερούν κατά την επιβίβασή τους ,γιατί δημιουργούν πρόβλημα στα δρομολόγια. Χρησιμοποιούν πάντα τη ζώνη ασφαλείας, φορούν μάσκα , εφόσον αυτή προβλέπεται,  δεν ενοχλούν τον οδηγό και συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του.
 • Μαθητής/τρια που καθυστερεί να μπει στην τάξη ή απουσιάζει οποιαδήποτε ενδιάμεση ώρα από το μάθημα, οφείλει να εξηγήσει στη Διεύθυνση ή στον Υπεύθυνο Καθηγητή τμήματος το λόγο της καθυστέρησης ή της απουσίας.
 • Σε περίπτωση υποτροπής ο Υπεύθυνος Καθηγητής ενημερώνει γονείς για την από κοινού αντιμετώπιση του προβλήματος. Η απουσία λόγω καθυστέρησης εισόδου του μαθητή στην τάξη διαγράφεται μόνο από τη Διεύθυνση ή τον καθηγητή που καθυστέρησε το μαθητή.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του/της, εφόσον αυτό είναι ανήλικο.
 • Μετά την πρωινή συγκέντρωση η πόρτα της αυλής κλείνει, και η έξοδος των μαθητών απαγορεύεται αυστηρά.
 • Οποιοσδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα του Γυμνασίου δεν έχει δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο χώρο του σχολείου. Οι επισκέπτες (γονείς, προμηθευτές κ.λ.π.) πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στη φύλακα του σχολείου , στη  Διεύθυνση ή στον εφημερεύοντα καθηγητή.

Άρθρο 2ο: Εφημερεύοντες καθηγητές

Ο καθηγητής που εφημερεύει είναι φίλος, που παρευρίσκεται στο χώρο του διαλείμματος οδηγεί τους μαθητές στην αυλή, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, συμβουλεύει, συζητά και προσπαθεί να προλάβει δύσκολες καταστάσεις, να προσφέρει τη βοήθεια του σε όποιον τη χρειάζεται, να φέρει γενικά το σύλλογο πιο κοντά με τα προβλήματα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

 • Καθήκοντά του είναι να βοηθήσει στην πρωινή συγκέντρωση, να φροντίσει για την ομαλή διεξαγωγή του διαλείμματος, την έγκαιρη έναρξη κάθε διδακτικής ώρας και γενικά σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου και τις μαθητικές κοινότητες, να επιλύσει τα έκτακτα προβλήματα που παρουσιάζονται στη διάρκεια της εφημερίας του. Σε συνεργασία με τους επιμελητές κατευθύνει τους μαθητές στην αυλή. Για να παραμείνει μαθητής στην αίθουσα την ώρα του διαλείμματος είναι απαραίτητη άδεια της Διεύθυνσης.
 • Αν ο μαθητής δεν κατεβαίνει στην αυλή παρά τις συστάσεις του εφημερεύοντα οδηγείται στη Διεύθυνση.

Άρθρο 3ο: Παραμονή στο σχολείο

Η είσοδος στην τάξη γίνεται αμέσως μετά την πρωινή συγκέντρωση ή τη λήξη του διαλείμματος.

 • Μαθητές και καθηγητές πρέπει να βρίσκονται έγκαιρα στην τάξη σε όλες τις ώρες των μαθημάτων.
 • Εάν απουσιάζει μαθητής χωρίς την άδεια του καθηγητή ή της Διεύθυνσης, ο καθηγητής ενημερώνει τους κηδεμόνες του μαθητή.
 • Οι μαθητές δεν φέρνουν στο σχολείο πολύτιμα πράγματα ή χρήματα. Επίσης δεν φέρνουν παιχνίδια ή επικίνδυνα αντικείμενα.
 • Η  κατανάλωση φαγώσιμων ειδών στις αίθουσες ,δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται μόνο η κατανάλωση νερού μετά από την άδεια του καθηγητή.
  • Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο χώρο των γραφείων των καθηγητών χωρίς πρόσκληση των ίδιων των καθηγητών.
  • Ο καθηγητής του μαθήματος αφού ελέγξει την παρουσία των μαθητών υπογράφει το απουσιολόγιο. Ο μαθητής μπορεί να ζητήσει και να πάρει άδεια απουσίας από συγκεκριμένο μάθημα, μόνο από τη Διεύθυνση. Το απουσιολόγιο με τη συνοδεία του απουσιολόγου και του μαθητή έρχεται στο γραφείο και η άδεια σημειώνεται δίπλα στις απουσίες  που καταχωρίζονται κανονικά.
  • Όταν σε έκτακτες περιπτώσεις λείπει ο καθηγητής, οι μαθητές δεν πρέπει να ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές που διδάσκουν σε άλλες αίθουσες. Ο απουσιολόγος ή ο πρόεδρος του τμήματος απευθύνεται στον εφημερεύοντα καθηγητή ή στη Διεύθυνση.

Άρθρο 4ο: Απουσιολόγοι

 • Ο απουσιολόγος είναι συνεργάτης των καθηγητών και ιδιαίτερα του καθηγητή του τμήματος. Έχει καθήκον να καταχωρίζει τις απουσίες στο δελτίο των απουσιών σε κάθε διδακτική ώρα, να διατηρεί το δελτίο απουσιών και το βιβλίο ύλης σε καλή κατάσταση και να παρακολουθεί την υπογραφή του από τον καθηγητή.
 • Η ευθύνη του απουσιολόγου είναι  μεγάλη. Η μη τήρηση των παραπάνω από τον απουσιολόγο έχει ως συνέπεια την παράδοση του απουσιολογίου σε άλλο μαθητή.

Άρθρο 5ο: Υπεύθυνοι καθηγητές τμήματος

 • Ο Υπεύθυνος καθηγητής τμήματος ορίζεται από το Σύλλογο των καθηγητών στην αρχή του έτους και είναι από τους διδάσκοντες στο τμήμα. Ο ρόλος του είναι σημαντικός. Είναι ο εκπρόσωπος του Συλλόγου στο τμήμα, ο φίλος του τμήματος που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για ό,τι έχει σχέση με την ομαλή, ευχάριστη και δημιουργική εργασία στην τάξη. Συνεργάζεται με τη Μαθητική Κοινότητα του τμήματος για την καλή προετοιμασία και διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων, για τον ευπρεπισμό, τη διακόσμηση και την καθαριότητα της. Ακόμη ενδιαφέρεται για ό,τι αφορά τη σχολική ζωή του τμήματος.
  • Έχει καθήκοντα την καταχώρηση των απουσιών στο βιβλίο φοίτησης , την ειδοποίηση των Μαθητών και των γονέων τους για τις απουσίες, την καταχώριση της  βαθμολογίας των μαθητών στο ατομικό δελτίο, την παρακολούθηση της προόδου και την ενημέρωση για αυτήν των μαθητών, των γονέων τους και του Συλλόγου των Καθηγητών.
  • Αντιμετώπιση από τον Υπεύθυνο Τμήματος σε συνεργασία με το διδάσκοντα καθηγητή, δυσκολιών των μαθητών/τριών σε εκπαιδευτικά θέματα. Προσωπική συνεργασία και καθοδήγηση της οικογένειας για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 6ο: Αξιοποίηση της διδακτικής ώρας

 • Οι μαθητές έρχονται καλά προετοιμασμένοι στο μάθημα της ημέρας, πράγμα που βοηθά να ανέβει το επίπεδο της τάξης και κάνει πιο ενδιαφέρουσα τη διδακτική ώρα για όλους.
 • Οι μαθητές έχουν πάντα μαζί τους τα απαραίτητα βιβλία, τετράδια, όργανα σχεδίου και ό,τι άλλο χρειάζεται για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος. Μαθητές και καθηγητές συνεργάζονται αρμονικά κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας με πνεύμα αλληλοεκτίμησης, σεβασμού, τάξης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, προϋποθέσεις για να υπάρξει κλίμα μάθησης μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.
 • Όσον αφορά την αθλητική περιβολή στο μάθημα Φυσικής Αγωγής, ισχύει η υπ` αριθ. 686/23.6.87 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ η οποία αναφέρει ότι: Είναι υποχρεωτική η αθλητική περιβολή των μαθητών στο μάθημα της Γυμναστικής. Μαθητής/τρια χωρίς φόρμα και αθλητικά παπούτσια  θα παίρνει απουσία.
 • Επίσης οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται στο μάθημα των Καλλιτεχνικών με τα κατάλληλα υλικά.
 • Οι μαθητές δεν έχουν το δικαίωμα να ενοχλούν τους συμμαθητές τους ή τους καθηγητές στο μάθημα και γενικά να συμπεριφέρονται έτσι ώστε να παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.
 • Aν μαθητής παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο το μάθημα, θα δεχθεί αρχικά την παρατήρηση του καθηγητή και εφόσον δε συμμορφωθεί άμεσα, θα απομακρύνεται από την αίθουσα, θα θεωρείται απών για όλη τη διδακτική ώρα και θα σημειώνονται δίπλα στην απουσία Ω.Α (Ωριαία Απομάκρυνση) και η μονογραφή του καθηγητή, ο οποίος θα ενημερώνει τη Διεύθυνση και θα συντάσσει πρακτικό Ωριαίας Απομάκρυνσης.
 • Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει συστηματικά το μάθημα και έχει συγκεντρώσει από 3 έως 5 Ω.Α., ο Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος σε συνεργασία με το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς ώστε να βοηθήσει το/τη μαθητή/τρια να βελτιώσει τη συμπεριφορά του.
 • Αν παρά την προσπάθεια αυτή οι μαθητές εξακολουθούν να παρεμποδίζουν το μάθημα, το γεγονός αναφέρεται στη Διευθύντρια, η οποία και το αντιμετωπίζει κατά την κρίση της σύμφωνα με τις δυνατότητες που της παρέχουν οι σχετικές διατάξεις ή το εισάγει στο σύλλογο των καθηγητών.
 • Σε περιπτώσεις μαθητών/τριών που επιδεικνύουν συστηματικά προβληματική συμπεριφορά και δυσκολεύονται να ενταχθούν ομαλά στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος, σε συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων και του/της Σύμβουλο Σχολικής Ζωής  με τους γονείς, θα καταβάλλεται προσπάθεια αξιοποίησης κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών με σκοπό την τόνωση του ενδιαφέροντός  τους  και την μείωση ανεπιθύμητων συμπεριφορών.
 • Στα ωριαία διαγωνίσματα οι μαθητές παραμένουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας στην αίθουσα.
 • Η μη συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία του μαθήματος, η πλημμελής καθημερινή προετοιμασία του στο μάθημα της ημέρας απασχολεί τους καθηγητές και τον Υπεύθυνο του τμήματος που σε συνεργασία με τους γονείς του μαθητή αναζητούν τα αίτια της αδιαφορίας του και τους τρόπους της μεγαλύτερης δυνατής κινητοποίησης του ενδιαφέροντός του.
 • Συνεργασία με την Ε.Δ.Ε.Α.Υ (ψυχολόγο-κοιν. λειτουργό)σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται μια δύσκολη συμπεριφορά και βοηθητική παρέμβαση από την επιτροπή.
 • Συνεργασία με τους διδάσκοντες των Τμ. Ένταξης για τον εντοπισμό μαθητών που δεν έχουν διαγνωστεί όμως εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες.

Άρθρο 7ο: Καθαριότητα των σχολικών χώρων- Ευχάριστη και υγιεινή διαβίωση

 • Όλοι συνεχώς φροντίζουμε να διατηρούνται καθαροί όλοι οι χώροι του σχολείου. Όλα τα άχρηστα είδη πετιούνται στα δοχεία απορριμμάτων που βρίσκονται στις τάξεις, τους διαδρόμους και την αυλή.
 • Δε λερώνουμε τα έπιπλα, τους τοίχους και τους χώρους υγιεινής με ζωγραφιές, λέξεις και φράσεις που δημιουργούν ακαλαίσθητο θέαμα και υποβαθμίζουν τη σοβαρότητα του σχολικού χώρου.
 • Ιδιαίτερα προσέχουμε την καθαριότητα στους χώρους υγιεινής.

Άρθρο 8ο: Διαφύλαξη της σχολικής περιουσίας

 • Το διδακτήριο, τα έπιπλα, τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, ο εξοπλισμός των εργαστηρίων, τα βιβλία, είναι τα μέσα που χρησιμοποιούμε όλοι για να δουλεύουμε στο σχολείο. Αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού που αποκτιέται και συντηρείται από τους φόρους των πολιτών. Ανήκουν σε εμάς και στις κατοπινές γενιές μαθητών και δασκάλων. Για αυτό είναι υποχρέωση μας να τα χρησιμοποιούμε προσεκτικά και να τα διατηρούμε σε καλή κατάσταση.
 • Μαθητής που φθείρει σχολική περιουσία, ρυπαίνει την αίθουσα διδασκαλίας και γενικά τους χώρους του σχολείου οφείλει να αποκαταστήσει αμέσως τη ζημιά μόνος του ή με τη βοήθεια της Μ.Κ κι ανάλογα με την πράξη του θα υφίσταται όποιες άλλες συνέπειες θα ορίζονται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα.

Άρθρο 9ο: Επιμελητές

 • Οι επιμελητές τμήματος, που ορίζονται από τον υπεύθυνο Καθηγητή ανά δύο για κάθε εβδομάδα φροντίζουν ώστε να υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά όπως σφουγγάρι για τον πίνακα, χάρτες, καθαρίζουν τον πίνακα, αερίζουν την αίθουσα στα διαλείμματα και φυλάσσουν τα πράγματα των συμμαθητών τους.
 • Στο τέλος της ημέρας αναφέρουν στο γραφείο ζημιές που τυχόν έγιναν στην τάξη τους
 • Για κάθε πρόβλημα που προκύπτει το διάλειμμα συνεννοούνται με τον εφημερεύοντα καθηγητή.
 • Θέματα σχέσεων των μαθητών αντιμετωπίζονται από τη Μ.Κ. σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.

Άρθρο 10ο: Κάπνισμα

Το κάπνισμα είναι μια συνήθεια που βλάπτει την υγεία του καπνιστή και των άλλων που παθητικά το δέχονται, δημιουργεί δυσάρεστη ατμόσφαιρα και αποτελεί κακό παράδειγμα για μίμηση. Για αυτό ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ στους χώρους του σχολείου.

 • Μαθητής που καπνίζει στο χώρο του σχολείου θα οδηγείται στη Διευθύντρια, η οποία εκτός του ότι θα επιβάλλει τα προβλεπόμενα παιδαγωγικά μέτρα, θα προσπαθήσει σε συνεργασία με τους γονείς του μαθητή να τον βοηθήσει να απαλλαγεί από τη συνήθεια του καπνίσματος. Παράλληλα στα πλαίσια συλλογικών δραστηριοτήτων η σχολική κοινότητα θα οργανώνει συζητήσεις και εκδηλώσεις και θα αξιοποιεί κάθε καλή ιδέα καθηγητή ή μαθητή που σκοπό θα έχει να βοηθήσει τα μέλη της να καταπολεμήσουν τη συνήθεια του καπνίσματος.

Άρθρο 11ο: Χρήση κινητών και ηλεκτρονικών συσκευών

 • Τα κινητά τηλέφωνα στους μαθητές σύμφωνα με το νόμο απαγορεύονται. Εάν υπάρχει ανάγκη χρήσης τους, ο κηδεμόνας του μαθητή το δηλώνει στη Διευθύντρια ,το κινητό παραμένει στο γραφείο της Δ/ντριας, είναι απενεργοποιημένο και χρησιμοποιείται μόνο κατά την έξοδο από το σχολείο.
 • Κάθε μαθητής οφείλει επίσης να γνωρίζει ότι απαγορεύεται να έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Με λίγα λόγια απαγορεύεται :
  1. η φωτογράφιση,
  2. η μαγνητοφώνηση ή μαγνητοσκόπηση οποιουδήποτε προσώπου στο σχολικό χώρο.

Το παράπτωμα ενδέχεται να κριθεί πολύ σοβαρό και να επιφέρει τα ανάλογα παιδαγωγικά μέτρα.

Άρθρο 12ο: Εκδηλώσεις πολιτιστικές

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους μαθητές και καθηγητές συνεργάζονται , οργανώνουν και παρουσιάζουν εκδηλώσεις με ποικίλο περιεχόμενο  (σχολικές γιορτές, παρουσίαση προγραμμάτων, δραστηριότητες μαθητών κ.λ.π.). Έχουν ανάλογη σπουδαιότητα με το διδακτικό έργο και συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας γενικότερης κουλτούρας. Για την πραγματοποίησή τους καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια την οποία οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε.

 • Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις (σχολικές γιορτές, παρουσίαση προγραμμάτων, δραστηριότητες μαθητών κ.λ.π.). Δεν απομακρύνονται από το χώρο της εκδήλωσης.
 • Μαθητής που παρά τις συστάσεις των καθηγητών ενοχλεί την ώρα της εκδήλωσης θα απομακρύνεται από την αίθουσα και θα τιμωρείται με Ω.Α. όπως και κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας.

Οι όποιες εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις πραγματοποιηθούν κατά τη φετινή σχολική χρονιά, θα είναι προσαρμοσμένες στα μέτρα και τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι κανόνες προστασίας για την αντιμετώπιση των μέτρων της πανδημίας σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.

Άρθρο 13ο: Εκπαιδευτικές επισκέψεις , εκδρομές.

Κατά τη διάρκεια επισκέψεων, εκδρομών, εκδηλώσεων εκτός των ορίων της σχολικής μονάδας οι μαθητές οφείλουν να σέβονται το χώρο στον οποίο βρίσκονται και να συμμορφώνονται με τους κανόνες που ισχύουν εκεί και τις οδηγίες που σε κάθε περίπτωση δίνουν οι συνοδοί καθηγητές.

ΑΡΘΡΟ 14ο . Φοίτηση μαθητών

 • Η προσέλευση των μαθητών/τριών στο Σχολείο πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι τις 8:15. Είναι κατανοητό ότι καθυστερημένη προσέλευση δημιουργεί προβλήματα στη σωστή ενημέρωση των μαθητών και δυσχεραίνει στη συνέχεια τη διδασκαλία. Η είσοδος στην τάξη μετά από καθυστερημένη προσέλευση κατά την 1η ώρα επιτρέπεται μόνο με έγκριση του Δ/ντή του Σχολείου, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του γονέα που θα εξηγεί το λόγο της καθυστέρησης και θα βεβαιώνει ότι γνωρίζει το γεγονός. Συνεχής και αδικαιολόγητη καθυστέρηση προσέλευσης αποτελεί παράπτωμα.
 • Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα και μέχρι τις 8:30 το πρωί το Σχολείο στο τηλέφωνο 2810 251434, για τυχόν απουσία του παιδιού τους καθώς και για καθυστερημένη προσέλευση.
 • Τα όρια των απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης ως επαρκούς στο Γυμνάσιο είναι 114 και δεν υπάρχει (από το 2018) η διάκριση σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρούνται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.

Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

 • Αναχώρηση των μαθητών από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου, δεν επιτρέπεται, παρά μόνο με την έγκριση ή παρουσία του γονέα που θα αιτιολογήσει επαρκώς την ανάγκη της απουσίας.
 • Η έξοδος του μαθητή από το σχολικό χώρο ή η παραμονή του εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, χωρίς άδεια είναι σοβαρό παράπτωμα.
 • Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στην τάξη τους μετά το τέλος του διαλείμματος. Χωρίς άδεια καθυστερημένη προσέλευση χρεώνει το μαθητή με ωριαία απουσία.
 • Ενημερωτικά σημειώματα για τη φοίτηση (απουσίες) των μαθητών στέλνονται στους γονείς, με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), sms. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι γονείς να συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας στο αντίστοιχο έντυπο και οπωσδήποτε αν δεν έχουν email να δημιουργήσουν. Άλλωστε – είναι πολύ πιθανό – οι βαθμολογίες των μαθητών να αποστέλλονται με email.

ΑΡΘΡΟ 15ο .  Ενημέρωση γονέων – συνεργασία με τους Καθηγητές

Η ενημέρωση των γονέων από τους διδάσκοντες καθηγητές και η συνεργασία μαζί τους είναι απαραίτητη για την πρόοδο των μαθητών.

 • Οι γονείς των μαθητών έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση της φοίτησης και της επίδοσης των παιδιών τους. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών καλό είναι οι γονείς , όταν θέλουν να ενημερωθούν για τη φοίτηση και επίδοση των μαθητών να προσέρχονται τις καθορισμένες από το σχολείο ώρες είτε να επικοινωνούν και να ενημερώνονται μέσω  τηλέφωνου.

Για θέματα λειτουργίας του σχολείου οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται και από το δικτυακό τόπο του σχολείου (https://9gym-irakliou.com/)

 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Η συμβολή του συλλόγου γονέων στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου είναι σημαντική. Γι’ αυτό οι γονείς καλούνται να πλαισιώνουν τον Σύλλογο και να συμβάλλουν προσωπικά με τη συμμετοχή τους σ’ αυτόν.

Γενικές παρατηρήσεις

 1.  Ο Κανονισμός αυτός ισχύει παράλληλα με τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων, με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Μαθητικών Κοινοτήτων. Γι αυτό εφαρμόζει και δεν έρχεται σε αντίθεση  με τις ρυθμίσεις αυτές της Πολιτείας.
 2. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού υπεύθυνοι είναι, ο σύλλογος των καθηγητών και οι εκπρόσωποι των μαθητών (μαθητικά συμβούλια και 15μελές μαθητικό συμβούλιο).
 3. Ο κανονισμός αυτός είναι ανοικτός σε κάθε καλόπιστη κριτική των μελών του και θα μπορεί να τροποποιηθεί και πάλι με πρόταση του Μαθητικού Συμβουλίου και του Συλλόγου των Καθηγητών. Άλλωστε φιλοδοξεί να λειτουργήσει σε μια οργανωμένη σχολική κοινότητα, σε μια κοινότητα ζωής, όπου τα μέλη της, εκπαιδευτικοί και μαθητές, αποβλέπουν σε κοινούς σκοπούς ενώ είναι φορείς διαφορετικών ρόλων.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΟΥΡΤΗ  ΜΑΡΙΑ