Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

By 28 Ιουνίου 2022 22 Σεπτεμβρίου, 2022 Το Σχολείο μας

Στην ενότητα “Η Δράσης μας” μπορείτε να δείτε κάποιες από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας στα πλαίσια της Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας.

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας (2021 – 2022)