Οι μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων καλούνται να εντοπίσουν την παρουσία των Ενετών στη Κρήτη και Κύπρο αντίστοιχα και να παραθέσουν στοιχεία (κτίρια, κάστρα κ.α.). Θα μελετήσουν την επίδραση της Ενετικής κυριαρχίας στις μέρες μας. Θα περιγράψουν τα Ενετικά μνημεία, θα εντοπίσουν λεξιλόγιο που ακόμα υπάρχει σήμερα στη γλώσσα μας, την επίδραση της Ενετικής στη τοπική κουζίνα και τυχόν επιδράσεις στις τοπικές ενδυμασίες.

 

 

Περισσότερα...