Καθορισμός του αριθμού των τμημάτων ανά κατεύθυνση, του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα κατεύθυνσης και των Ημερομηνιών Εξετάσεων, για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λ.Τ. Ηρακλείου Κρήτης για το σχολικό έτος 2023-2024.

By 9 Ιουνίου 2023 Για Γονείς