3ο Erasmus+ για το 9ο Γυμνάσιο . Τίτλος : ” Creative talents crossing borders” Κωδ Εγκρισης : 2017-1-DEO3-KA219-035458_3

By 1 Δεκεμβρίου 2019 22 Σεπτεμβρίου, 2022 Erasmus+ 2019-22

Το 3ο κατά σειρά ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+  για το 9ο Γ/σιο Ηρακλείου ξεκίνησε!

Στόχος του; η ανάδειξη αλλά και η εξέλιξη των ταλέντων των παιδιών μας σε τομείς όπως  ο χορός, το τραγούδι, το θέατρο, η μαγειρική, η ζωγραφική και η άθληση.

 Η διάρκειά του; δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων θα πρέπει να εκπονηθούν αρκετές και ενδιαφέρουσες εργασίες, οι οποίες είναι οι εξής:

1.         Δημιουργία επίσημης ιστοσελίδας,  όπου θα αναρτώνται εργασίες και φωτογραφίες.

2.         Δημιουργία πλατφόρμας e Twinning, στην οποία θα συμμετέχουν με ασφάλεια τόσο εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές  για ανάρτηση εργασιών αλλά και γενικότερη επαφή, ενημέρωση και επικοινωνία μεταξύ τους.

3.         Σύνταξη δύο ερωτηματολογίων, ενός στην αρχή και ενός στο τέλος του προγράμματος,  με θέμα «πόσο Ευρωπαίος νιώθω;»

4.         Σύνταξη ερωτηματολογίων  μετά από κάθε μετακίνηση, που θα απαντώνται online από μαθητές και καθηγητές.

5.         Εκθέσεις – οδοιπορικά  μετά από κάθε μετακίνηση.

6.         Άρθρα στις τοπικές  εφημερίδες μετά από κάθε μετακίνηση.

7.         Δημιουργία λογότυπου αφίσας και προβολής παρουσίασης (power point) για την ιδιαιτερότητα και τη μεταναστευτική πολιτική κάθε χώρας στην Ιταλία.

8.         Power point με τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών.

9.         Δημιουργία πολυσέλιδου πολυγλωσσικού λεξικού( σε έξι γλώσσες) σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

10.       Δημιουργία ημερολογίου με τις εθνικές και θρησκευτικές γιορτές των χωρών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

11.       Βιβλίο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή με παραδοσιακά παιγνίδια και σπορ από κάθε χώρα. Παραγωγή  βιντεο και λάιβ παρουσίαση στην Ισπανία.

12.       Βιβλίο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή με παραδοσιακές συνταγές από κάθε χώρα. Παραγωγή  βίντεο και ζωντανή παρουσίαση στην Πορτογαλία.

13.       Σύνθεση και στίχοι του ύμνου της Ευρώπης, παραγωγή DVD με βίντεο και ζωντανή παρουσίαση στην Ελλάδα.

14.       Μουσικοχορευτική παράσταση, παραγωγή DVD με βίντεο και ζωντανή παρουσίαση στη Γερμανία.

15.       Δημιουργία βιβλίου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή που θα περιέχει όλα τα παραγόμενα προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω, άρθρα, αξιολογήσεις, εκθέσεις και φωτογραφίες. Όλες οι δημιουργίες στη  διάρκεια των 2 χρόνων θα συγκεντρωθούν εκεί.

     Η πρώτη συνάντηση των εταίρων έγινε ήδη με την επίσκεψη στο Zabrze της Πολωνίας, κατά το διάστημα 3-9 Νοεμβρίου 2019, όπου τέθηκαν οι στόχοι του προγράμματος  αλλά  καθορίστηκαν και τα καθήκοντα κάθε συμμετέχουσας χώρας. Συμμετείχαν μόνο καθηγητές από τις έξι συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα, Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία.

Ευχή όλων μας, η επιτυχής διεξαγωγή και αυτού του προγράμματος!