Απουσίες και Φοίτηση Μαθητών το Σχ. Έτος 2022-23

By 27 Σεπτεμβρίου 2022 7 Οκτωβρίου, 2022 Για Γονείς

Δικαιολόγηση απουσιών

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο).

Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών (στο τέλος του 2ου τετραμήνου), δε λαμβάνονται υπόψη – με την έγκαιρη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, μερικές ή όλες (ανάλογα την περίπτωση μπορεί να υπάρχει όριο από τη νομοθεσία) οι απουσίες των μαθητών/τριών:

 1. που οφείλονται σε σοβαρούς ιατρικούς λόγους,
 2. που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, στο εξωτερικό ή το εσωτερικό, οι οποίες έχουν
  εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις όργανα,
 3. για την προσέλευσή τους ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών,
 4. για συγκεκριμένες εορτές του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος ή του Εβραϊκού ή του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος,
 5. που πραγματοποιήθηκαν λόγω μετεγγραφής (μέχρι δύο ημέρες),
 6. που πραγματοποιήθηκαν λόγω απαλλαγής τους από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων (Φυσικής Αγωγής ή Μουσικής ή Θρησκευτικών),
 7. που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο,
 8. που συμμετέχουν σε πρόγραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό,
 9. που οφείλονται σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ ή σε απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς,
 10. που πραγματοποιούνται για πρωινές επισκέψεις στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (Ι.Π.Δ.) για διερεύνηση και πιστοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,
 11. με εξαιρετικές επιδόσεις στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια,
 12. για τη συμμετοχή τους σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς ή σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διεξάγονται με έγκριση του ΥΠΑΙΘ.,
 13. αθλητών/τριών μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων συμμετέχουν σε αθλητικές υποχρεώσεις προετοιμασίας ή συμμετοχής σε ολυμπιακούς, παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, μεσογειακούς αγώνες ή άλλες αθλητικές διοργανώσεις με τις εθνικές ομάδες,
 14. αθλητών/τριών που συμμετέχουν σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
 15. λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία,
 16. για συμμετοχή σε εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής οι οποίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως η Σχολή Καλών Τεχνών,
 17. λόγω υποχρεωτικής παρουσίας σε Δικαστήριο,
 18. λόγω ένταξής τους στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/εισών.

Σε κάθε περίπτωση, για να μη ληφθούν υπόψη απουσίες μαθητή/τριας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.