Αστεροσκοπείο Σκίνακα: Ένα αστεροσκοπείο στη γειτονιά μας

Στα πλαίσια της δράσης ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – II στην ενότητα  «Αστροφυσική + Μουσική», την  Τρίτη 4 Απριλίου 2023  επισκέφθηκε το σχολείο μας ο  κ. Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης – υπεύθυνος Διάχυσης Αστρονομίας  του  Ινστιτούτου Αστροφυσικής.

Η  ομάδα των μαθητών  Α και Β τάξης, οι οποίοι είχαν επιλέξει να συμμετέχουν στη δράση, ενημερώθηκαν από τον κ. Ευαγγελόπουλο σχετικά με το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα, για τη λειτουργία, τον  υψηλού επιπέδου τεχνολογικό εξοπλισμό του Αστεροσκοπείου και τους στόχους του.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκαν οι πρακτικές εφαρμογές της Αστροφυσικής στην καθημερινή μας  ζωή.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Ευαγγελόπουλο για την παρουσία του, για τις γνώσεις και τα κίνητρα που έδωσε στους μαθητές για περισσότερη έρευνα.