Διδακτική επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου

By 23 Απριλίου 2023 Εκδηλώσεις - Δράσεις

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με άξονα «Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών», πραγματοποιήθηκε κατά το διδακτικό έτος 2022-2023,   διδακτική επίσκεψη-δράση του 9ου Γυμνασίου Ηρακλείου  (τμήμα Γ2 και τμήματα ένταξης της Γ τάξης) στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου, με τίτλο «Γνωρίζω τα ιστορικά μνημεία της πόλης μου». Το σχολείο συμμετείχε στο πρόγραμμα του Ι.Μ.Κ. με τίτλο «Χάνδακας, πόλη οχυρωμένη και ανοχύρωτη».

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία αρχικά να παρατηρήσουν τη μακέτα της Ενετικής Candia στον χώρο του μουσείου, δηλαδή τη μορφή της πόλης μας κατά την ενετοκρατία, ώστε να εξοικειωθούν με την έννοια της ιστορικής διαστρωμάτωσης.

Στη συνέχεια εργάστηκαν σε ομάδες και, αφού εξερεύνησαν το ιστορικό της παρελθόν, συνέλεξαν πληροφορίες για τα μνημεία της πόλης μας κατά την ενετική και την οθωμανική περίοδο και συμπλήρωσαν τη χρονογραμμή αναφορικά με την ιστορία του Ηρακλείου.

Ακολούθησε περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης με καθοδήγηση και ξενάγηση από τη μουσειοπαιδαγωγό του Ιστορικού μουσείου κα. Μαλλιαράκη Στέλλα, με σκοπό τα παιδιά να είναι σε θέση να διακρίνουν τα αποτυπώματα του ιστορικού  παρελθόντος στην πόλη του Ηρακλείου.

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση οι μαθητές μυήθηκαν στην ερευνητική διαδικασία και ανακάλυψαν τα οφέλη της ομαδοσυνεργατικής δουλειάς , ενώ παράλληλα  γνώρισαν καλύτερα την πόλη μας και εκτίμησαν τη σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά της.

Ευχαριστούμε θερμά την Μουσειοπαιδαγωγό του Ιστορικού Μουσείου Ηρακλείου κα. Μαλλιαράκη Στέλλα.