Δωρεά στον οργανισμό «Tο Χαμόγελο του Παιδιού» και στο “Make a Wish” Ελλάδας

By 27 Δεκεμβρίου 2022 29 Δεκεμβρίου, 2022 Εκδηλώσεις - Δράσεις

Στις 20 Δεκεμβρίου εκπρόσωπος του γνωστού φιλανθρωπικού οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού» παρέλαβε από το σχολείο μας ένδεκα κούτες με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί από μαθητές/-τριες του 9ου γυμνασίου στο πλαίσιο φιλανθρωπικής δράσης που υλοποιείται κατά το φετινό σχολικό έτος. Στο πλαίσιο της ίδιας δράσης συγκεντρώθηκε από τους μαθητές /-τριές μας το ποσό των εξακοσίων πενήντα ευρώ (€ 650) υπέρ του “Make a Wish” Ελλάδας.