Δράση ομάδας ανακύκλωσης 9ου Γυμνασίου Ηρακλείου: Επίσκεψη και ξενάγηση μαθητών στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ηρακλείου (ΚΔΑΥ)

Την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 το τμήμα Α1 του σχολείου μας επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε  στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου. Ο υπεύθυνος του Κέντρου, κ. Λαγουδάκης, ενημέρωσε τους μαθητές/-τριές μας για το έργο που επιτελείται εκεί, τη διαλογή δηλαδή των υλικών που τοποθετούμε στους μπλε κάδους του Δήμου.

     Μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τη διαδικασία διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και απαντήθηκαν και ερωτήσεις / απορίες των μαθητών. Επίσης, μας μίλησαν και για την περαιτέρω πορεία των υλικών που ακολουθεί μετά τη διαλογή τους, την πώλησή τους δηλαδή σε διάφορες εταιρείες ανά την Ελλάδα ανάλογα με το υλικό.

Μετά το τέλος της επίσκεψης διανεμήθηκε ειδικό έντυπο με χρήσιμο υλικό σχετικά με την Ανακύκλωση Συσκευασιών στον μπλε κάδο.