Εκδήλωση Διάχυσης Erasmus+ KA1 “Don’t give up, never stop learning!”

By 1 Ιουλίου 2022 Erasmus+ KA1 2019-2020

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση διάχυσης του προγράμματος Erasmus+ KA1 “Don’t give up, never stop learning!” στο χώρο του 9ου γυμνασίου Ηρακλείου στις 24/6/2022. Η διεύθυνση του σχολείου, οι συνάδελφοι και οι παρευρισκόμενοι, μεταξύ των οποίων και η κ. Βουράκη, υπεύθυνη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της περιφερειακής διεύθυνσης Κρήτης, παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις των κινητικοτήτων που πραγματοποιήθηκαν από τον Νοέμβριο 2019 – Απρίλιο 2022. Πέρα από το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο των επιμορφωτικών σεμιναρίων, ενημερώθηκαν για τα προγράμματα Erasmus + KA1 και είδαν φωτογραφικό υλικό από τις πόλεις που επισκέφθηκαν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί του σχολείου μας. Στους συνδέσμους που ακολουθούν παρατίθεται το υλικό των επιμορφωτικών σεμιναρίων: