Ελλάδα – Πολωνία

By 3 Ιουνίου 2023 8 Ιουνίου, 2023 eTwinning 2022-23

Το έτος 2022/2023 υλοποιήθηκε στο 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου σε συνεργασία με το XLII Liceum im. Marii Konopnickiej Warszawa της Βαρσοβίας το ευρωπαϊκό  πρόγραμμα e Twinning  “Cross Cultural Undestanding”.

Την προετοιμασία και οργάνωση του προγράμματος, κατά τη διάρκεια του σχολικού,  έτους ακολούθησε αρχικά η επίσκεψη 12 μαθητών και 2 συνοδών καθηγητών, από  τις 7  έως τις 14 Μαΐου 2023, του  XLII Liceum im. Marii Konopnickiej Warszawa,  στο 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης.

Οι Πολωνοί μαθητές φιλοξενήθηκαν σε οικογένειες μαθητών του 9ου Γυμνασίου και  συμμετείχαν στο  καθημερινό πρόγραμμα του project  το οποίο περιελάμβανε παρακολουθήσεις μαθημάτων στο σχολείο, δράσεις και παρουσιάσεις προγραμμάτων, επισκέψεις σε τοποθεσίες ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος .

Την επόμενη εβδομάδα, από τις 15 έως και τις 21 Μαΐου  πραγματοποιήθηκε η ανταπόδοση της φιλοξενίας στη Βαρσοβία καθώς και η καθημερινή συμμετοχή στα προγράμματα.

Οι   12 μαθητές του 9ου Γυμνασίου Ηρακλείου και οι 12 μαθητές του  XLII Liceum im. Marii Konopnickiej Warszawa είχαν την ευκαιρία να συνυπάρξουν, να συμβιώσουν, να φιλοξενήσουν και να φιλοξενηθούν κατά τη διάρκεια ενός συνεχόμενου 15νθημέρου. Αντάλλαξαν απόψεις, εξασκήθηκαν στη χρήση της αγγλικής γλώσσας βελτιώνοντας τις γλωσσικής τους δεξιότητες καθώς η επικοινωνία μεταξύ τους απαιτούσε τη χρήση κοινής γλώσσας, την αγγλική,  συνεργάστηκαν στις δραστηριότητες και στα μαθήματα, δημιούργησαν    κοινωνικές σχέσεις και δεσμούς, σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις μπήκαν και τα θεμέλια για φιλίες, γνώρισαν βιωματικά, εν τω μέτρω του δυνατού, τα εκπαιδευτικά προγράμματα της φιλοξενούσας χώρας, καθώς και  στοιχεία της ιστορίας και εν γένει του πολιτισμού.

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στην Πολωνία από τους μαθητές του 9ου Γυμνασίου ήταν οι εξής :

  • Παρουσίαση του χορού Πόλκα
  • Πολωνική γαστρονομία, σε μορφή βίντεο
  • Quiz με ερωτήσεις σχετικές με την ιστορία, γεωγραφία, λαογραφία και γενικά τον πολιτισμό της Πολωνίας (Δείτε το εδώ)
  • Διασκεδαστικό και μορφωτικό παιχνίδι εξεύρεσης Πολωνών μουσικών δημιουργών