Ενδοσχολικές Επιμορφώσεις 2023-24: Αντεστραμμένη Τάξη

Στο πλαίσιο των σχολικών επιμορφώσεων που υλοποιεί η σχολική μας μονάδα για τη χρονιά 2023-2024 την Τετάρτη 6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου επιμόρφωση με θέμα:

«Η περίπτωση της Αντεστραμμένης Τάξης ως συμπληρωματικής εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης».

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε  από τον κ. Φανουράκη Γεώργιο, καθηγητή Αγγλικής Γλώσσας – MA in Educational Technology & TESOL, University of Manchester, UK και εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν αρχικά για τις δυνατότητες, τον σκοπό και τη χρησιμότητα της Αντεστραμμένης Τάξης. Μέσα από σειρά διαφανειών παρουσιάστηκαν τρόποι και εργαλεία για τη αξιοποίησή της και συζητήθηκαν προβληματισμοί και απορίες των εκπαιδευτικών.  Ακολούθησε η εφαρμογή των παραπάνω στο εργαστήριο πληροφορικής, όπου οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν και οι ίδιοι αντίστοιχες εφαρμογές και να πειραματιστούν.

Ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφο κ. Γιώργο Φανουράκη για την  κατατοπιστική και αναλυτική παρουσίαση και για τη δυνατότητα που μας έδωσε να γνωρίσουμε και  να μάθουμε πως να αξιοποιούμε νέα τεχνολογικά εργαλεία στη διαδικασία της διδασκαλίας.