Εγγραφή στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Ηρακλείου για το Σχολικό Έτος 2024 – 2025