Ενημέρωση – Υπεύθυνη Δήλωση για το Erasmus+ ΚΑ2

By 20 Νοεμβρίου 2019 4 Οκτωβρίου, 2022 Erasmus+ 2019-22

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες,

Σας πληροφορούμε ότι ένας από τους βασικούς στόχους των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ είναι η εξοικείωση μαθητών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών φορέων (σχολείων κλπ) με το e twinning https://www.etwinning.net/ (Κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης).Το συγκεκριμένο δίκτυο προσφέρει μία ασφαλέστατη πλατφόρμα για σπουδαστές  και προσωπικό, οι οποίοι σπουδάζουν και εργάζονται  σε σχολεία των συμμετεχουσών ευρωπαϊκών χωρών, όπου μπορούν να επικοινωνήσουν, να μοιραστούν, να αναπτύξουν σχέδια  και ,γενικά, να αισθανθούν ότι αποτελούν τμήμα της πιο συναρπαστικής μαθησιακής κοινότητας στην Ευρώπη. Η προσβασιμότητα στο etwinning είναιβάσει των κανονισμών της Ε.Ε. αυστηρά περιορισμένη , κάτι που κάνει τη δυνατότητα επικοινωνίας τρίτων ατόμων με τους μαθητές (όπως γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τύπου Facebook  ή Instagram ) αδύνατη.

Σ’ αυτό το πλαίσιο και με την παρακάτω δήλωση, ζητείται η έγκρισή σας για την εγγραφή του παιδιού σας στην πλατφόρμα αυτή, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+ , το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την  κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Εγώ ο…………………………………………………………………………… ……………………………………….., γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/-τριας του 9ου Γ/σίου Ηρακλείου……………………………………………………………………. ……………………………………………, ο/η  οποίος-α συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+KA2, με την επωνυμία: Creative Talents Crossing Borders, δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω στο παιδί μου να εγγραφεί στην Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική πλατφόρμα etwinning.

                                                                                                                                Ηράκλειο  ……./11/ 2019

                                                                                                                                 Ο/Η Δηλων/-ούσα

                                                                                                                               (Υπογραφή)