Ενημέρωση των μαθητών/ τριών της Γ’ Γυμνασίου για τις Επιλογές τους μετά το Γυμνάσιο

By 10 Δεκεμβρίου 2023 Εκδηλώσεις - Δράσεις

Την Παρασκευή 8/12/2023 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μαθητών και των μαθητριών της Γ’ Γυμνασίου για τις επιλογές που αυτοί/ αυτές έχουν μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από μέλη του συλλόγου διδασκόντων και στηρίχτηκε στην παρουσίαση της Υπεύθυνης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, κας Μπατάλα.

Η συγκεκριμένη ενημέρωση αποτελεί την έναρξη ενός κύκλου δράσεων στα πλαίσια του σχεδίου δράσης “Ορίζοντες και προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο”.