Ενημέρωση των μαθητών/τριών της Γ’ Γυμνασίου σε θέματα ΣΕΠ

Την Πέμπτη 10/3/2022 και ώρα 13:00 – 14:00 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών της Γ’ Γυμνασίου σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η ενημέρωση είχε θέμα “Επιλογές σπουδών μετά το Γυμνάσιο” και διενεργήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης (webex) από την Υπεύθυνη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου κα Κωνσταντίνα Μπατάλα. Μπορείτε να ενημερωθείτε στον Οδηγό για Γονείς.