Επίσκεψη στο Κέντρο Ειδικών Παιδιών – Ζωοδόχος Πηγή

By 30 Νοεμβρίου 2023 Εκδηλώσεις - Δράσεις

Στο πλαίσιο των δράσεων εθελοντικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα το σχολείο μας πραγματοποίησε, στις 29-11-23, με δύο τμήματα (Β1, Β5) επίσκεψη στο “Κέντρο Ειδικών Παιδιών-Ζωοδόχος Πηγή”. Οι μαθητές μας πληροφορήθηκαν για τη λειτουργία της δομής, συνομίλησαν και γνωρίστηκαν με τα φιλοξενούμενα εκεί παιδιά, επιδεικνύοντας εξαιρετική ωριμότητα και ενσυναίσθηση συνεργαζόμενοι άριστα μαζί τους σε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον. Οι μαθητές μας πήραν μέρος συμμετέχοντας ενεργά στις διάφορες δραστηριότητες των εργαστηρίων κεραμικής, υφαντικής, εικαστικών, διακόσμησης και αγροτικής καλλιέργειας.