Σχολική Σύμπραξη ERASMUS + ΚΑ2, 2017– 2020

By 17 Νοεμβρίου 2019 Erasmus+ 2017-20

Σχολική Σύμπραξη ERASMUS +   ΚΑ2, 2017– 2020

Κωδικός έγκρισης:2017-1-DE03-KA219-035458_3

Το σχολείο μας ανοίγει εκ νέου τις πόρτες του στην Ευρώπη!

Το 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου εγκρίθηκε για 2η φορά να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ERASMUS+, «Σχολικές Συμπράξεις».

Το πρόγραμμα έχει, όπως και το προηγούμενο, σαν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής ζωής μέσω ανταλλαγής καινοτόμων πρακτικών, την προώθηση εκμάθησης ξένων γλωσσών και την ανάπτυξη μιας διαπολιτισμικής συνείδησης όλων των εμπλεκόμενων μερών του.

Οι σχολικές συμπράξεις ERASMUS+ υλοποιούνται από σχολεία της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, τα οποία συνεργάζονται για την εκπόνηση ενός σχεδίου κοινού ενδιαφέροντος. Το σχολείο μας θα συνεργαστεί με άλλα 6 σχολεία από τις εξής χώρες:

Βέλγιο, Ιταλία, Λετονία, Πολωνία, Κύπρο και Γερμανία.

Ο τίτλος του προγράμματός μας είναι “Mobilize yourself studying and working in Europe”.

Για τις τρεις λοιπόν επόμενες σχολικές χρονιές μαθητές του 9ου Γυμνασίου Ηρακλείου, μαζί με μαθητές από τις προαναφερθείσες χώρες, θα εργαστούν πάνω στο θέμα«Σπουδές και εύρεση εργασίας στην Ευρώπη».

Τα θέματα που θα μελετήσουν οι μαθητές μας σε συνεργασία με τους εταίρους μαθητές θα είναι: τα εκπαιδευτικά συστήματα των συμμετεχουσών χωρών, οι ευκαιρίες εκπαίδευσης στις χώρες της Ευρωζώνης, οι τρόποι σύνταξης και υποβολής βιογραφικού σημειώματος, οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στην κάθε χώρα, η εργατική νομοθεσία και η υγειονομική περίθαλψη. Θα εξάγουν στατιστικά στοιχεία για την ανεργία, για τις επιπτώσεις της στην οικογένεια, καθώς και για τις επιπτώσεις του μεταναστευτικού κύματος στην αγορά εργασίας.

Οι εργασίες των μαθητών θα έχουν τη μορφή συνεντεύξεων, powerpoint, βίντεο, εκθέσεωνπόστερ,ενημερωτικών φυλλαδίων και στατιστικών στοιχείων.

Το τελικό προϊόν θα είναι η δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου που θα περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω για κάθε μία χώρα ξεχωριστά και τον οποίο θα μπορούν να συμβουλεύονται οι νέοι που αποφασίζουν να μεταβούν στο εξωτερικό για σπουδές ή εύρεση εργασίας.

Το πρόγραμμα ξεκινά με την 1η επίσκεψη στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο του 2018. Του χρόνου οι μαθητές του 9ου γυμνασίου θα είναι αυτοί που θα υποδεχθούν και θα φιλοξενήσουν τους μαθητές και τους καθηγητές των υπόλοιπων χωρών. Φυσικά και πάλι οι μαθητές μας είναι ενθουσιασμένοι και περιμένουν με ανυπομονησία και χαρά τη στιγμή αυτή.

Καλή επιτυχία και εποικοδομητική συνεργασία και σε αυτό το Erasmus!