Εσπερίδα με θέμα «Το Τραύμα της Απομάκρυνσης Ανηλίκων»