Κινηματογραφικό εργαστήριο 15-16

Κινηματογραφικό Εγαστήριο

Πολιτιστικό Πρόγραμμα: «Κινηματογραφικό Εργαστήριο»
 Υπεύθυνη καθηγήτρια:
Αλεβυζάκη Μελετία
 Αριθμός παιδιών: 28