Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη κινητικότητα του προγράμματος ΚΑ1 “Don’t give up! Never stop learning”, με κωδικό 2019-1-EL01-KA101-061496, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας από τις 24/11 έως τις 1/12/2019

By 20th Δεκ 2019 27 Δεκεμβρίου, 2019 ERASMUS+ KA1