Οι Ενετοί στη Κρήτη και Κύπρο.

By 27th Ιαν 2017 21 Οκτωβρίου, 2019 eTwinning
etwinning label

Στόχοι
Να γνωρίσουν οι μαθητές την
τοπική ιστορία
 Να βρουν ομοιότητες και διαφορές 
Να εντοπίσουν την
αλληλοεπίδραση των πολιτισμών
Να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους και να αναπτύξουν
σχέσεις που να μη βασίζονται μόνο στις προσωπικές σχέσεις και ενδιαφέροντα


Μέθοδος

  • 1 διανομή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με βασικές ερωτήσεις ιστορίας το οποίο θα μετρήσει τις γνώσεις των παιδιών σχετικά με το θέμα .

Τα παιδιά θα αναζητήσουν  πληροφορίες για την πόλη τους σχετικά με το Ενετικό παρελθόν.
Τα συμπεράσματα/ σχόλια να ανακοινώνονται μέσω e-mail και οι εργασίες θα αναρτώνται  σε ιστολόγιο φτιαγμένο για αυτό το σκοπό .

Ομάδες μαθητών 
α) να ψάξουν σε βιβλία, στο διαδίκτυο ή ρωτώντας ειδικούς να πάρουν πληροφορίες για τα Ενετικά μνημεία της περιοχής
β) να περιδιαβάσουν τη πόλη τους και να πάρουν φωτογραφίες μπροστά από τα μνημεία των ομάδων εργασίας

  • να δημιουργήσουν ένα photo album με φωτογραφίες και πληροφορίες για το κάθε μνημείο

γ) να ανταλλάξουν τα albums .

  • Θα κατασκευαστεί  ειδικά διαμορφωμένο ιστολόγιο στο ιντερνετ από το 1ο ΕΠΑ.Λ όπου θα έχει μενού για την Κύπρο και για την Κρήτη κάτω από το  οποίο για κάθε νησί χωριστά θα αναρτηθούν τα ερωτηματολόγια , photo albums και  οι εργασίες που γίνονται παράλληλα  .

Άλλη Ενετική πολιτιστική κληρονομιά. Επίδραση των Ενετών στη τοπική

  • κουζίνα: στο κάθε σχολείο οι μαθητές θα ετοιμάσουν φαγητά με Ενετική επίδραση. Να γίνει ανταλλαγή φωτογραφιών
  •  γλώσσα: κάθε σχολείο να παρουσιάσει λεξιλόγιο με Ενετικές επιδράσεις
  •  ενδυμασία: περιγραφή/εικόνες [φωτογραφίες ή σχέδια]
  • μουσική και πως επηρεάστηκε η μουσική μας παράδοση από τα ακούσματα των Ενετών
  •  λογοτεχνία ποιοι λογοτέχνες αναδείχτηκαν κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας
  •  θρησκεία , τι επιδράσεις , επιρροές και τι επιβολές δέχτηκε η Ορθοδοξία από το Ρωμαιοκαθολικισμό των Ενετών
  • Κάθε σχολείο να ετοιμάσει ένα video ή παρουσίαση  περιήγησης των Ενετικών μνημείων της πόλης  τους με τους μαθητές σαν ξεναγούς!  *Μετά από κάθε ανταλλαγή πληροφοριών ή υλικών θα αναρτώνται τα σχετικά  αρχεία αποτελεσμάτων/συμπερασμάτων/ομοιοτήτων/διαφορών στο ειδικό ιστολόγιο που θα έχει φτιαχτεί για το σκοπό αυτό

Τέλος να προγραμματιστούν επισκέψεις στο κάθε σχολείο και να γίνουν παρουσιάσεις των εργασιών.

Στην τελευταία επίσκεψη θα απαντηθούν και πάλι  τα ερωτηματολόγια για να δούμε πόσο βελτιώθηκαν οι γνώσεις των μαθητών μας σχετικά με την περίοδο της Ενετοκρατίας στα νησιά μας