Ωρολόγιο Πρόγραμμα 9ου Γυμνασίου από 26/09/2022

By 23rd Σεπτέμβριος 2022 Για Μαθητές

Ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, χωριστά για κάθε τμήμα, που ισχύει από 26/09/2022: