Ενισχυτική Διδασκαλία για το Σχολικό Έτος 2023-24

By 11 Ιανουαρίου 2024 28 Ιανουαρίου, 2024 Για Μαθητές

για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών που έχουν κενά ή προβλήματα μάθησης (σχολικά έτη 2023-2026)» στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου μας και των όμορων γυμνασίων (που έχουν κάνει αίτηση οι γονείς/κηδεμόνες τους στις σχολικές μονάδες). Οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το υποστηρικτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας στα παρακάτω μαθήματα:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες)
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες)
  • Μαθηματικά (3 ώρες)
  • Φυσική (1 ώρα)
  • Χημεία (1 ώρα)

Η Ενισχυτική Διδασκαλία καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.  Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. 

Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η βελτίωση της απόδοσης των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο)

Απουσίες

Σε περίπτωση όπου κάποιος/α μαθητής/ τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως από τμήμα μαθήματος για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα – κηδεμόνα του/της, και αντικαθίσταται από τον/την πρώτο/η επιλαχόντα/ούσα στον πίνακα αιτούντων, με απόφαση του/της  Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε.

Η διδασκαλία των μαθημάτων δε διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες. Τις ημέρες που πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας διεξάγονται κανονικά.

Ενημερωθείτε από: Το Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύτηκε για το σχολικό έτος: 2023 – 2024

Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024

(Ορίζεται από την σχετική εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων.) 

Το σχολικό έτος  2023-2024 λειτουργείτο Γυμνάσιο μας ως

 Σχολικό Κέντρο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) Ηρακλείου

και υποστηρίζει τους/τις  μαθητές/τριες των Γυμνασίων:

1ου,  3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου, 8ου, 9ου, 10ου,11ου, 12ου, 13ου, Πρότυπου, Αλικαρνασσού

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-24 (σε εκτυπώσιμη μορφή Pdf)

Η Αίτηση – Δήλωση μαθημάτων (εκτυπώστε) συμπληρώνεται από τον γονέα/κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας και αποστέλλεται  με e-mail ή παραδίδεται στην σχολική μονάδα