Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2024-2025

By 8 Απριλίου 2024 Για Γονείς

Οι γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών/ τριών της Γ’ Γυμνασίου θα πρέπει να συμπληρώσουν τις δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις (Α και Β) που επισυνάπτουμε παρακάτω και εν συνεχεία και οι δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις να επιστραφούν στη σχολική μονάδα έως τις 22-04-2024, είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω Gov.gr.

Σας παραθέτουμε τον σύνδεσμο με τον οποίο μπορείτε να εκδώσετε Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

Επισημαίνεται ότι στις δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να ταυτίζεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

Προσοχή: Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, θα
αποσταλεί νεότερη εγκύκλιος.

Υπεύθυνη Δήλωση Α

Υπεύθυνη Δήλωση Β

Επιστολή προς γονείς 2024-25