Εφημερίδα 15-16

By 9 Φεβρουαρίου 2015 21 Οκτωβρίου, 2019 Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2015-2016
Εφημερίδα

 

 

 

Συνεχίζοντας για 5ο χρόνο, η συντακτική ομάδα με τους υπεύθυνους καθηγητές και τη συντακτική ομάδα των μαθητών, δουλεύει για την έκδοση και του 5ου Τεύχους που αναμένεται κατά τον Μάρτιο του 2016? με ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και ιδέες? 

Ως στόχοι αυτού του εγχειρήματος τέθηκαν γνωστικοί, δεξιοτήτων, συναισθηματικοί αλλά και κοινωνικών δράσεων:

Γνωστικοί: Γνωριμία με το ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου και γενικότερα(φυσικό) και ανθρωπογενές, κατανόηση των σχέσεων αλληλεξάρτησης ανθρώπου περιβάλλοντος. Κατανόηση διαφόρων κοινωνικών και άλλων εννοιών.

Δεξιοτήτων: καλλιέργεια δεξιοτήτων έρευνας, εντοπισμού, καταγραφής τοπικών αλλά και ευρύτερων προβλημάτων, των αιτιών τους, καθώς και διαμόρφωση των πιθανών λύσεών τους.

Συναισθηματικοί: Διαμόρφωση στάσεων, αξιών και συμπεριφορών θετικών για το σχολικό περιβάλλον αλλά και  την ευρύτερη περιοχή.

Κοινωνική δράση: ανάληψη ενεργούς κοινωνικής δράσης σε σχέση με τα προβλήματα που εντοπίστηκαν για τη βελτίωση τηςκαθημερινότητάς μας ,ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των άλλων μαθητών, γονέων αλλά και της ευρύτερης κοινωνικής μας κοινότητας.