Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στη Σχολική Κοινότητα”, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ

Συμμετείχαμε στο Πρόγραμμα 

“Ενίσχυση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στη Σχολική Κοινότητα”

του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας – Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας – Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).

Στο χώρο του Γυμνασίου μας υλοποιήθηκαν δύο βιωματικές επιμορφώσεις από  επιστημονική συνεργάτιδα του τμήματος Κοινωνικής εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ. Οι επιμορφώσεις ολοκληρώθηκαν στις 11/05/2023. Συμμετείχαν τα παιδιά των τμημάτων Γ3, Γ4, 10 παιδιά από τα τμήματα Α3, Β4, Γ2 και εκπαιδευτικοί.

Το θέμα των βιωματικών επιμορφώσεων ήταν:

1η – «Ενίσχυση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας- Στοχοθεσία» (02/02/2023),

2η – «Θέτω Υγιή Όρια» (11/05/2023)

Παιδιά και εκπαιδευτικοί έμαθαν βιωματικά μέσα από το παιχνίδι ρόλων, να ελέγχουν περισσότερο τον παρορμητισμό τους, να διαχειρίζονται το άγχος (κυρίως της εξεταστικής), να θέτουν στόχους υλοποιήσιμους αλλά και στόχους μελλοντικούς.

 Γνώρισαν τις τεχνικές οριοθέτησης (του εαυτού τους και των άλλων) αλλά και τεχνικές διαχείρισης έντονων συναισθημάτων. Ενεργοποίησαν τη φαντασία και καλλιέργησαν θετική στάση απέναντι στο σχολείο.

Απαραίτητες προϋποθέσεις  για την πρόληψη εντάσεων και βίαιων συμπεριφορών στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ την  επιμορφώτρια μας κ. Άννα Μανιδάκη επιστημονική συνεργάτιδα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ και του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως και την διευθύντρια  του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας – Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ  κ. Μαρία Παπαδακάκη, για την πολύτιμη προσφορά τους.