Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την κάλυψη μίας (1) κενής και κενούμενων θέσεων στην Α’ Τάξη του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2023 – 2024

By 10 Μαρτίου 2023 Για Γονείς

Ενημερωθείτε για την πρόσκληση εδώ.