Συνεργασία του 9ου Γ/σίου με το «Χαμόγελο του παιδιού»

Από τον μήνα Νοέμβριο ως και τις 7 Δεκεμβρίου 2021 έγινε συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων για την οργάνωση ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  (με συμμετοχή όλων των μαθητών του σχολείου μας και των καθηγητών).  H ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε ως ανταπόκριση στο έγγραφο   του ΥΠΑΙΘ με Αριθμ. Πρωτ.Φ32/141925/Δ2/05-11-2021με θέμα: «Συγκέντρωση ειδών διατροφής για το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Ακολουθεί ο έπαινος που εστάλη προς τους μαθητές/-τριες του σχολείου μας  από την οργάνωση: