Τηλεκπαίδευση για το Σχολικό Έτος 2023-2024

By 29 Σεπτεμβρίου 2023 23 Οκτωβρίου, 2023 Για Μαθητές

Τα URLs των δωματίων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας για την τηλεκπαίδευση βρίσκονται στο παρακάτω αρχείο: Διαδικτυακές Αίθουσες

To Ωράριο Λειτουργίας του Σχολείου στην Τηλεκπαίδευση μέσω Webex για το Σχολικό Έτος 2023 – 24:

Διδακτικές ώρες
1η:        830 – 910
2η:        920 – 1000
  3η:      1010 – 1050  
4η:      1100 – 1140
5η:      1150 – 1230
6η:      1240 – 1320
7η:     1330 – 1410