Το Πείραμα του Ερατοσθένη

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024, οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Β2 μαζί με τους καθηγητές τους υλοποίησαν το Πείραμα του Ερατοσθένη στην αυλή του σχολείου μας. Σύμφωνα με αυτό τα παιδιά μας προσπάθησαν να υπολογίσουν την περιφέρεια της Γης με γεωμετρικό τρόπο.