Το Πείραμα του Ερατοσθένη

Μαθητές και μαθήτριες της Β’ Τάξης του σχολείου μας εκτέλεσαν το Πείραμα του Ερατοσθένη στην αυλή του σχολείου. Με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους έκαναν τις κατάλληλες μετρήσεις με σκοπό να υπολογίσουν την ακτίνα της Γης!