Υπεύθυνη Δήλωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής για το σχολικό έτος 2023 – 2024 και Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

By 5 Σεπτεμβρίου 2023 15 Σεπτεμβρίου, 2023 Για Γονείς, Για Μαθητές

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι για την ολοκλήρωση της εγγραφής/ επανεγγραφής των μαθητών μας, είναι απαραίτητο μέχρι τις 18/09/2023 να υπογράψετε και να καταθέσετε στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ: Υπεύθυνη Δήλωση

Την αίτηση μπορείτε να την υπογράψετε είτε μέσω της εφαρμογής gov.gr, είτε σε κάποιο ΚΕΠ και να την στείλετε με email στο σχολείο (mail@9gym-irakl.ira.sch.gr),  είτε αυτοπροσώπως στο σχολείο.

Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Α’ τάξης πρέπει να κατατεθεί στο σχολείο και το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή (ΑΔΥΜ), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από ιατρό. Το ΑΔΥΜ υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο: Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή