Κατηγορία

Erasmus+ 2014-17

Erasmus+ 2014-17

Milhaud-Γαλλία

Milhaud- Γαλλία Η Τρίτη συνάντηση στα πλαίσια αυτού του προγράμματος με τη συμμετοχή μαθητών πραγματοποιήθηκε στο…
9o Γυμνάσιο
23 Απριλίου 2015